YHDISTETTY REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA

Rekisteri‐ ja tietosuojaseloste

Tämä on Wine AOP OY:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.2.2019. Viimeisin muutos 16.2.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Wine AOP OY
Vinola Wine & Bistro
Keskuskatu 10
60100 Seinäjoki
1442908-6

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Simo Laine
simo@vinola.fi
040 5227 435 (arkisin kello 12-16)

3. Rekisterin nimi

Vinola Wine & Bistron asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, eli dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen sopimus, jossa rekisteröity on toisena osapuolena. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, markkinointi sekä pöytävarauksiin liittyvä informointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Asiakkaiden yhteyshenkilöistä pidetään rekisteriä asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin sekä palveluiden tuottamiseen. Asiakkailla on oikeus määritellä Vinolan asiakasrekisteriin tallennettavat yhteyshenkilöt kyseisen asiakkuuden osalta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

henkilön nimi

yritys/organisaatio

asema organisaatiossa

yhteystiedot kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä muut asiakkaan antamat yhteystiedot

verkkosivujen osoitteet

verkkoyhteyden IP-osoite

tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa

tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista

laskutustiedot

erityisruokavaliot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tiedot ruokavalioista käytetään ruoan valmistukseen sekä tarjoiluun.

Asiakastietoja säilytetään:

Pöytävarausohjelma DinnerBooking

Myyntijärjestelmä Restolution

Tietoja säilytetään toistaiseksi.

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä henkilökohtaisia tietoja, sikäli kuin ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. pöytävarauksen teon yhteydessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi tietoja voidaan saada erilaisista kilpailuista ja asiakaseduista joihin asiakas osallistuu.

7. Evästeet tällä sivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle. Käytämme evästeitä tässä sivustossa moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.

*)Sivuston seurantaan käytämme Googlen Analytics palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea täältä: Googlen evästekäytäntö. Evästetiedot auttavat meitä parantamaan sivustomme toimivuutta ja käytettävyyttä.

Evästeiden käytön estäminen selaimessa:
Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia. Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustolla. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain puitteissa konsernimme (Uppalan Kartano Oy) muille yrityksille. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, joilla ei ole yhteistyötä yllä mainitun konsernin kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja palveluajat löytyvät tämän selosteen kohdasta 1 ja 2.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.